Čisté a bezpečné teplo

pro Prahu

Ředitel společnosti:
Ing. Miroslav Krpec

Sídlo společnosti:
Energotrans, a.s.:

Partyzánská 7/1

170 00  Praha 7

tel.:266 75 3231

fax: 233 378 128


 

Elektrárna Mělník I byla vybudována v letech 1956-1960 jako kondenzační elektrárna pro pořeby elektrizační soustavy systému elektráren ČEZ. V letech 1960-1988 byla spolehlivým článkem elektrárenské společnosti ČEZ. Od poloviny osmdesátých let je Elektrárna Mělník I spojována s projektem Zásobování hlavního města Prahy z Elektrárny Mělník (ZTMP). Pro tento účel prošla elektrárna rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací včetně vybudování nových provozů pro zajištění dodávky tepla pro Prahu. Byl vybudován napáječ o délce cca 34 km, jehož trasu tvoří pozemní vedení na nízkých patkách, které přechází po ocelových mostech dvakrát tok řeky Vltavy a čtyřikrát železniční trať. Pozemní komunikace jsou překonávány
vrchním vedením nebo v prefabrikovaných kanálech. První teplo do soustavy ZTMP bylo dodáváno na konci roku 1995, v dalších letech byly postupně připojovány další celky na území Prahy. V současné době je teplo z EMĚ I dodáváno až do oblasti Praha Krč a do nejvzdálenější části napáječe do oblasti Praha Modřany. K 1. 1. 2003 bylo provedeno i připojení otopné soustavy města Neratovice.